Pragniemy stworzyć niezwykłe miejsce…

 

Świetlica integracyjna  z klubokawiarnią Mam poMoc
Rodzice dzieci niepełnosprawnych są niezastąpieni w opiece nad swoimi pociechami. Przez to bardzo rzadko mogą pozwolić sobie na czas wolny, odpoczynek i powierzenie opieki nad swoimi dziećmi komuś innemu. Chcemy dać im możliwość wyjścia  z domu. Możliwość choćby poczytania gazety czy rozmowy, nawiązania kontaktu i wymiany doświadczeń.
Dzieci niepełnosprawne potrzebują fachowej opieki i wiedzy. Chcemy stworzyć kalendarz cyklicznych spotkań, warsztatów i wykładów, które pomogą i wesprą rodziców dzieci niepełnosprawnych. Umożliwią im zgłębianie wiedzy i pomogą w lepszej integracji. Taka sytuacja będzie możliwa tylko wtedy, gdy w tym czasie niepełnosprawne dziecko znajdzie się tuż obok, pod opieką wykwalifikowanego rehabilitanta czy pedagoga.
Mamy pomysł na niesienie wykwalifikowanej pomocy. Dlatego w klubokawiarni Mam poMoc chcemy organizować zajęcia z pedagogami, psychologami, logopedami i fizjoterapeutami. W ten sposób możemy pomóc rodzicom i opiekunom w codziennym radzeniu sobie z wychowaniem dziecka niepełnosprawnego. Planujemy zajęcia z metod wspomagania rozwoju, zdrowego żywienia dzieci i niemowląt, wspierania oraz wspólnego rozwoju twórczości i kreatywności dzieci dotkniętych niepełnosprawnością.  
Wierzymy, że zabawa bez barier jest możliwa. Rehabilitacja to nie tylko ciężka praca. Może odbywać się poprzez zabawę. Dzięki temu spędzony u nas czas stanie się potencjałem do rozwoju dzieci niepełnosprawnych. Tutaj żadne zajęcia i warsztaty nie będą przypadkowe. Mamy w tym wiedzę i dysponujemy wieloletnim doświadczeniem.
Naszym zadanie jest integracja, a nie wykluczenie. Nasza świetlica to przestrzeń, która pozwoli na integrację całych rodzin, dzielenie się troskami życia codziennego, doświadczeniami oraz umożliwi wzajemną pomoc i wsparcie w wychowaniu dzieci, nie tylko niepełnosprawnych.

 

wizualizacja

 

STATUT FUNDACJI